З А Р Е Ж Д А Н Е

Линията

2009 | 4 мин | Български | 16+

genre-image

Линия разделяща земята от небето. Човек бягащ към хоризонта. Ще достигне ли линията? Ще я прекрачи ли? Или ще я хване? Какво ще разбере за себе си, когато тя вече е в ръцете му?

Времетраене
4 мин
Година
2009
Език
Български
Норма

ПОДОБНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ